maandag 21 oktober 2013

Green Smoke gekozen tot beste sigaret

Volgens de lezers van populaire elektronische sigaretten blog esigaret.com is Green Smoke de meest populaire e-sigaret op dit moment. Bij een peiling koos bijna de helft voor dit groene merk.

Green smoke is al jaren een bekende en erkende speler op de markt. Ze heeft al heel veel betekend voor de ontwikkeling van het elektronisch roken. Door green smoken hebben momenteel haast alle e-sigaretten een cartomizer.

Persoonlijk rook ik ook Green Smoke, afgewisseld met V2 Vapor Couture. Maar bij green smoke voel ik me ook beter bij. Vapor Couture erook ik als in uit ga. Ik wil er dan heel graal heel knap uitzien en die fashion e-sigaret geeft me toch extra waarde. Doch voor dagelijks gebruik kan enkel Green smoke me zoveel voldoening geven.

woensdag 16 oktober 2013

Why are electronic cigarettes better than traditional tobacco cigarettes?

Among millions of e-smokers all over the world, most would say the they appreciate their e-cigarettes substantially more than they did tobacco analogs. Considering the reality that e-cigs do not include any tobacco inside them, it is rather surprising that individuals would rather utilize them. What makes e-cigarettes better than tobacco smokes? Let's find out:

Flavor

You might find this difficult to trust, but people who change from smoking to vaping really vouch for the reality that e-cigarettes taste better. In Addition, there's a whole lot more variety when it comes to taste - chocolate, mint, strawberry, menthol and tons more that just make the flavor of burned tobacco a distant memory. The lack of tobacco also removes teeth discoloration, bad scent and those other disgusting side effects of smoking.

Health

The clear advantage that e-cigs have over analogs is the fact that they're a healthier alternative. It's hard-to-ignore the devices don't include tar and other toxins which are otherwise within analogs. In comparison with inhaling tobacco smoke while vaping fluid nicotine might not qualify as the best thing within the world for you, it definitely is much better. Several physicians round the world do agree the impact of nicotine to the human system is similar to that of stimulants like caffeine.

Psych

There's reasons why e-cigs are so effective in assisting individuals stop smoking. It's just because smokers don't feel as though they've given up on something. Conventional approaches which are supposed to wean people off smoking like nicotine medications or patches have a bad achievement rate because people discover the custom of smoking tough to forget about. But with e-cigs they haven't altered the custom; they've just picked a safer, healthier way to do virtually the same.

There are plenty more benefits of e-smoking - it lowers the prices of life, it's better for the surroundings and for the folks around you, and also you also can vape in many public areas. Begun to consider it, what are the advantages that analogs hold over e-cigs? I'm not-too sure that there are.

dinsdag 8 oktober 2013

Roger Blanpain, fervent tegenstander van roken, reageert furieus

Blanpain is woest omwille van het initiatief van Horecaclaim België om een schadeclaim in te dienen bij de Belgische Staat wegens invoering van het rookverbod en zo nodig ook een schadeclaimprocedure bij het gerecht in te leiden. Deze organisatie, die ijvert voor afschaffing van het rookverbod in de hele horeca-sector, werd met dit doel opgericht en roept alle horecaondernemers op zich hierbij aan te sluiten.

"Dit proces is een sociale schande. Roken is schadelijk voor de gezondheid, ook voor passieve rokers. Tabak doodt jaarlijks wereldwijd 6 miljoen mensen waarvan meer dan 5 miljoen rokers en meer dan 600.000 passieve rokers. Indien geen drastische maatregelen worden genomen sterven er in 2030 jaarlijks 8 miljoen mensen aan roken", aldus Blanpain.

WGO
De gewezen hoogleraar arbeidsrecht wijst er verder op dat het rookverbod in de Belgische horeca de uitvoering is van bepalingen in het 'Verdrag betreffende het roken' uit 2003 van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Het proces dat Horecaclaim België wil inspannen is volgens Blanpain dan ook sociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar.

Zegen
"Recht op gezondheid is een fundamenteel recht dat door eenieder moet geëerbiedigd worden, ook in de horeca. Geld verdienen ten koste van de gezondheid van klanten is meer dan een brug te ver", vindt Blanpain die erop wijst dat zeker niet alle horecaondernemers akkoord gaan met de oproep. In een reactie meldde een uitbater Blanpain "dat hij helemaal niet kan akkoord gaat met deze oproep". Het rookverbod op openbare plaatsen is een zegen voor al wie niet rookt, aldus die uitbater.

Tabakslobby probeert parlement om te kopen


Volgens critici boekte de tabaksindustrie daarmee verschillende successen. De industrie voelde de bui hangen en probeerde het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie aanzienlijk uit te hollen. Ze zette de afgelopen maanden de grove middelen in om de richtlijn bij te sturen en te vertragen. In september werd een eerste stemming in het parlement uitgesteld. Volgens velen het gevolg van het uiterst efficiënte gelobby.

Zo kwam aan het licht dat tabaksreus Philip Morris 1,4 miljoen euro pompte in een grootste lobbycampagne om parlementsleden te overtuigen. Het halfrond diende meer dan 189 amendementen in om het oorspronkelijke voorstel bij te sturen. Verschillende parlementsleden gaven aan 'gescandaliseerd' te zijn door het gedrag van de industrie. 'Dat flirtte met de illegaliteit'.

Europa wil op vijf jaar het aantal rokers met 2 procent verlagen. Tonio Borg, de eurocommissaris voor Gezondheid, riep de europarlementsleden vooraf op om 'dapper' te zijn. Hij hoopt dat de richtlijn, die nog grotendeels door zijn voorganger John Dalli is uitgewerkt, het aantal rokers in vijf jaar met 2 procent verlaagt.

Geen verkoopsverbod voor Elektronische sigaretten

De verkoop van e-sigaretten ligt voorlopig niet aan banden. Die sigaretten werken op batterijen en bevatten geen tabak of teer, enkel nicotine. Volgens voorstanders zijn ze een gezonder alternatief om rokers van de klassieke sigaret te houden. Volgens tegenstanders is dat niet bewezen en zijn ze een opstapje naar de gewone sigaret.

Volgens de industrie zou een verplichte erkenning van e-sigaretten als medicijn ze in jarenlange bureaucratische procedure dwingen. Zover komt het dus niet. Het halfrond behandelt ze als een tabaksproduct, waardoor ze zonder doktersvoorschrift verkrijgbaar zijn. Wel wil het werk maken van een betere labelling. Enkel als de producent zijn elektronische sigaretten als een preventief of als een genezend product verkoopt, worden ze als medicijn behandeld. 

Guy Verhofstadt, fractieleider van de liberale Alde-fractie, is tevreden dat het amendement van de liberalen overeind bleef om de e-sigaret niet als medicijn te behandelen. 'Anders bouw je een drempel in voor een product dat veel minder schadelijke stoffen bevat dan tabak. Veel rokers gebruiken het als een middel om hun rookgedrag af te bouwen.' 

Met de stemming in het parlement is de kous nog niet af. Nu pas beginnen de slopende onderhandelingen met de lidstaten over de nieuwe richtlijn. Click hier voor meer informatie over de nieuwe richtlijnen van de elektronische sigaret

Nieuwe tabaksrichtlijn


Het Europees Parlement heeft zich uitgesproken voor de veelbesproken, strengere tabaksrichtlijn. De gezondheidswaarschuwingen worden groter én dwingender. Wel sneuvelde het verbod op dunne sigaretten. Ook het verbod op het smaak brengen met menthol wordt op de langere baan geschoven.
'Tabak moet op tabak lijken en naar tabak smaken.' Dat is het devies waarmee Europa de strijd met de sigaret nieuw leven wil inblazen. De vorige tabaksrichtlijn is meer dan elf jaar oud en dringend aan een opfrisbeurt toe.

De nieuwe regels zijn vooral bedoeld om jongeren van de sigaret te houden. Elk jaar sterven 700.000 Europeanen aan de gevolgen van roken. Elk jaar wordt dus een Europese stad van de omvang van Palermo of Krakau van de kaart geveegd. 

Het Europees Parlement stemde vandaag voor een voorstel om gezondheidswaarschuwingen 65 procent van het pakje te laten bestrijken. Dat is dubbel zoveel als vandaag in de meeste lidstaten, maar gaat niet zover als Australië, dat resoluut voor 100 procent koos. Het halfrond zwakte ook het voorstel van de Europese Commissie af, dat opteerde voor 75 procent.

Ook het 'opkruiden' van sigaretten met vanille of chocolade wordt verboden. Die milde aroma's maskeren de harde tabakssmaak en maken sigaretten 'aantrekkelijker' voor jongeren.

Mentholsigaretten ontsnappen voorlopig aan het verbod. Zij verdwijnen pas 8 jaar nadat de nieuwe regels in werking treden van de markt. Ook dunne sigaretten, de zogenaamde 'slim sigaretten', blijven in omloop. Bron: planet Ecigarette
Welkom op deze elektronische sigaretten blog.